Akademik

Bilgisayar Donanımı Ana Bilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Mehmet Kurucan

Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Tonguç Seferoğlu

Orta Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Beyza Ercan