Yönetim

Birimden Sorumlu Rektör Yardımcısı: Prof. Dr. Mustafa Yıldız
Koordinatör: Dr. Öğr. Üyesi Tonguç Seferoğlu
Koordinatör Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Beyza Ercan
Koordinatör Yardımcısı: Öğr. Gör. Mehmet Kurucan